E De ethnic group

Name of ethnic group: E De (Rade, De, Kpa Adham, Krung, Ktul, Dlie Rue, Bio, Epan,…

Cong ethnic group

Name of ethnic group: Cong (Xam Khong, Mang Nhe, and Xa Xeng). Population: 1,676 people (Year…

Co ethnic group

Name of ethnic group: Co (Cor, Col, Cua and Trau). Population: 27,766 people (Year 1999). Locality:…